A Zempléni Vízmű Kft 1992-es megalakulása óta szolgálja a térségben élők ivóvízellátását, és szennyvíz elvezetését. E két fő profilon túl a hálózat karbantartása is a társaság tevékenységi körébe tartozik.

 A fejlődés útját jelzi, hogy 2007-ben már a világhálón is megjelent a társaság. A weblap célja, hogy átfogó képet nyújtson a Zempléni Vízmű Kft-ről, ez által a lakosokhoz is közelebb kerüljön.

 Olvashat a cégtörténetről, aktuális információkról és talán a legnagyobb vívmánya az oldalnak, hogy elektronikusan is jelezheti a hálózatban észlelt problémákat, illetve elektronikusan is leadhatja a vízórájának állását. Kérjük, használja ki az internet adta lehetőségeket.

 Jó böngészést kíván Önnek a Zempléni Vízmű Kft.

 

Általános tájékoztató


A közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés módját a 2011.évi CCIX. törvény,
valamint a végrehajtására kiadott 58/2013.(II.27.) korm. rendelet szabályozza.


Fontos tudnivalók:
- A szolgáltató jogosult az ingatlanokon lévő víziközmű hálózat ellenőrzésére, amelyet az érintett fogyasztó köteles lehetővé tenni. A házi és csatlakozó víziközmű hálózaton észlelt hibák, előírásoktól eltérő vízhasználat megszüntetéséről a fogyasztó köteles gondoskodni.
- A szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatás minőségéért való felelőssége a szolgáltatási pontig áll fenn.
- A fogyasztó a vízmérőakna hozzáférhetőségéről és tisztántartásáról, a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről gondoskodni köteles, továbbá a vízmérő rendellenes működéséről a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni kell.
- A szolgáltató a tulajdonában lévő vízmérőknek jogszabályban előírt időszakos hitelesítéséről saját költségén gondoskodik.
- A fogyasztó saját költségén köteles gondoskodni a tulajdonában lévő mellékvízmérő hitelesítéséről.
- Ha a fogyasztó a szolgáltatótól a bekötési vízmérő rendkívüli vizsgálatát és hitelesítését kéri, a felmerült költségeket a fogyasztó köteles megelőlegezni.
- A szolgáltatásért a fogyasztónak külön jogszabály szerint díjat kell fizetnie. A díjszámítás alapja a bekötési vízmérőn mért mennyiség. Ha ez valamilyen oknál fogva nem állapítható meg, a szolgáltató az előző időszak átlaga alapján állapítja meg a fogyasztást.
- Ha egy bekötési vízmérőről több lakás is fogyaszt vizet, és a felhasználás elkülönítése miatt mellékvízmérővel is mérik az egyéni vízfogyasztást, akkor a szolgáltató felvállalja a leolvasást és elszámolást külön költségtérítés ellenében a mellékvízmérők alapján, de a bekötési vízmérők és a mellékvízmérők különbözetét a lakóközösségnek kell megfizetnie.
- Díjfizetés elmaradása esetén a szolgáltató a felszólítást követő 30. naptól a vízszolgáltatást korlátozhatja, vagy átmenetileg szüneteltetheti.
- "Mozgó" díjbeszedésre, csak a díjbeszedő igazolvánnyal rendelkező munkatársaink jogosultak.
Javaslatok:
Mindenkinek saját érdeke, hogy vízfogyasztását rendszeresen ellenőrizze:
1. Gyengén folydogáló WC tartály, csepegő csaptelepek miatt jelentősen megnőhet a vízfogyasztás. Ezeket hibákat mielőbb javíttassa ki. A bekötési vízmérő fagy elleni megfelelő védelmével nem terheli önt egy szétfagyott vízóra cseréjének és az olvadáskor elfolyó vízmennyiségnek a költsége.
2. Ha valamennyi vízcsap és szerelvény elzárt állapotában zúgást hall a vezetékhálózatban, érdemes ellenőriztetni hálózatát.
3. Belső hálózati rendszere ellenőrizhető olyan módon is, hogy a vízvételi helyeket elzárja és leolvassa a bekötési vízmérőt. Ha a vízmérőn fogyasztás mutatkozik, hibás a belső hálózat.
4. A fogyasztó kérheti térítés ellenében a vízszolgáltatás átmeneti szüneteltetését egy magára hagyott lakás, ingatlan, vagy üdülő esetén, így megóvhatja hálózatát a szétfagyástól, az épületet a felázástól, és egy esetleges észre nem vett hiba miatti magas vízszámlától.
5. Az udvaron lévő vízvételi hely fagycsapjainak a téli időszakra történő elzárását mindig szakemberrel végeztesse el. Amennyiben télen rendszeresen használja, a tökéletes zárásról mindig győződjön meg.
6. A csatornadíj számlázás alapja a vízmérőn mért fogyasztás. Belső hálózatának meghibásodás esetén a feltárt hibához a vízmű szakembereit feltétlenül hívja ki, hogy megállapíthassák, hogy a víz merre folyt el, elkerülte-e a szennyvízhálózatot.