A Zempléni Vízmű kft-t 36 település 1992. 12.01-ei alakuló közgyűlés hozta létre az önkormányzati tulajdonba került vízi közmű vagyonra alapozva.

Céljuk az volt, hogy a térségben élő 72.000 embernek jó minőségű vizet szolgáltasson olcsón.

Működését 1993. 01.01-én kezdte meg 1.000 e Ft jegyzett tőkével 933 millió Ft jegyzett tőkén felüli vagyon értékkel, és az önkormányzatok által egy évre kölcsön adott 12.000 e Ft-tal.

Az 1993, év a pénzügyi biztonság megteremtésére szolgálat, majd azt követően a szolgáltatás biztonsága volt az ügyvezetés célja, később a biztonságos szolgáltatás mellett a fejlődés. E tendenciát látván egyre több önkormányzat kérte tagfelvételét a Kft-be, és adta át közmű vagyonát működtetésre.

A térségi önkormányzatok is sokat foglalkoztak a lakosság egészséges vízellátásával és a keletkező szennyvizek elvezetésével, ezért pályázati pénzeszközök elnyerésével fejlesztették közművagyonukat, amelyek üzemeltetésével a Zempléni Vízmű Kft-t bízták meg. Ezen fejlesztésekkel bővült a sátoraljaújhelyi és sárospataki szennyvízhálózat. Kiépült a hegyközi és hegyaljai települések szennyvízhálózata.

Az ivóvíz minőség javítás és biztonságos ivóvízellátás érdekében a sátoraljaújhelyi regionális rendszerre további 7 bodrogközi, 1 hegyaljai és 5 hegyközi település csatlakozott.

A Zempléni Vízmű Kft is élt pályázati lehetőségével és saját erőből – önkormányzati támogatással – az ország egyik legkorszerűbb komposzttelepét hozta létre.

A társaság továbbfejlesztette az informatikai hálózatát. Így a vízmű és az átemelő telepek diszpécseri központból rádiós irányítástechnikával automatikusan működő rendszereket hozott létre. Ilyen rendszereket épített ki a szennyvízátemelők működtetésére is.

A minőségi szolgáltatás elengedhetetlen feltétel a képzett szakemberek alkalmazása, ezért nagy hangsúlyt fektetett a cég a dolgozók továbbképzésére.

1996-ban a Környezetgazdálkodási Intézettel karöltve szakmunkásképzést szervezett Sátoraljaújhelyben, ezzel 11 fő szerzett vízműkezelő és további 11 fő csatornaműkezelő szakképesítést.

A számviteli, pénzügyi és munkaügyi területen dolgozók képzése folyamatosan történt, minden területen szakképzett munkavállalók dolgoznak, sőt jelenleg több munkavállaló már felsőfokú szakképzettséggel is rendelkezik.

Fejlődés számokban:

Tulajdonosok száma:

Megalakuláskor                        Jelenleg

         36                                           55

Ivóvízzel ellátott település:

         36                                          55

Szennyvízelvezetéssel rendelkező települések:

         2                                            35

A Zempléni Vízmű Kft-nek átadott vagyoni érték csupán 1.236.195 e Ft, de az üzemeltetésre átadott közművagyonokkal együtt közel 8 milliárd forint. B-A-Z-megyében az APEH által összeállított TOP 100-as listán előkelő helyen szerepel a nettó árbevétel, a hozzáadott érték, valamint a foglalkoztatott létszám tekintetében.

A Kft tevékenységét 2005-től az ISO 9001:2001 minőségbiztosítási rendszer előírásainak megfelelően végzi.

A cég fejlődése nem állt meg. A bodrogközi települések is elkezdték a szennyvíztelepek és szennyvízhálózatok kiépítését, melynek üzemeltetését a Zempléni Vízmű Kft-re bízzák.

A hegyközi települések összefogásával a sátoraljaújhelyi vízbázisra épülő vízhálózat épül az egészséges ivóvíz szolgáltatás érdekében. Üzemeltetője szintén a Zempléni Vízmű Kft lesz.